Hand drawn 2D animation of girl inside of a teddy bear Traditionell 2Danimering av flicka i en teddybjörm

GLORIA BERNARDSSON / Animation , Animation
Girl inside teddy bear