hand drawn 2d animation of silhuett falling down to the ground Traditionell 2D animation av silhuett som faller till marken

GLORIA BERNARDSSON / Animation , Animation
Silhuett falling to the ground