Handdrawn 2D animation of venus de milo statue with a rotating skull head Traditionell 2Danimering av venus de milo med en roterande döskalle till huvud

GLORIA BERNARDSSON / Animation , Animation
Venus de milo statue with a rotating skull head